Byjöns Utbildningscenter Räddningsskolan i Borlänge, Kolargatan 36, 784 68 Borlänge. 
Länk: www.dalamitt.se/om-oss/bysjons-utbildningscenter__86

Bysjöns utbildningscenter     'cbk