SIMON europees Kampioen 2007 035


Simons Experience

 • Police officer 1987-1992                         
 • Police patrol dog handler 1993-1996
 • Leading innovative special animal project Netherlands
  police 1996-2000
 • Behavioral engineering by Bailey and Bailey
 • Applied Animal Behaviorist by Bailey & Bailey 
 • Instructor/handler K9 school Netherlands Police 2000-2005    
 • Instructor/operator urban search and rescue unit USAR 2003-2006
 • Climbing instructor/inspector Netherlands Police 2000-2010
 • Specialist expertise National Crime Squad 2006-present
 • European champion attack dogs 2007
 • Instructor special class together with Bob Bailey 2008
 • Seminar World class K9 training for a mission Zweden 2012  
 • Seminar with Dr S.Yin, S. Brando, V. Jonckheer-Sheehy
  NL 2014 
 • International judge nose work competition Sweden 2014
 • Several private workshops all over the world.
 • Training many specialists from police and military units all
  over the world

SIMONintruder02

   SIMONfdog1

SIMON ÄR Specialist inom National Crime Squad
i Holland och dessutom fantastiskt duktig tränare
och instruktör.   
 
Fantastiskt Spännande kurs! 

ANMÄL DIG!  
Borlänge 2-3 September- Bygger på förra årets kurser (se nedan samt dirigering, sändande av hund, .
Uppsala/Stockholm 4 September- Föreläsning
Göteborg 30 sept-1 okt (kurs) och 2 oktober (Föreläsning)

Simon är fantastiskt duktig, passa på att anmäla dig! 
Kursen är på Engelska.

Nedan är innehållet i kurserna/föreläsningarna, Borlänge kursen bygger vidare på detta koncept: 

 • Scent detection: steps and things to think about.
 • Protocols.
 • Reinforcements.
 • Alert responses.
 • Simons best tips in Scent detection.
 • Simons choice. What is important in training.
 • The story about Simons work with dogs.

När Simon Prins började som tränare i ett nytt innovativt
projektet inom polisen (1996), upptäckte han kraften i
operant conditioning (OC). 

Med fokus på positiv förstärkning, att skapa säkra
inlärningsmiljöer och genom att inrätta datasystem blev
det möjligt att nå nya mål. 

Tydlig kommunikation och definierade kriterier som ger
en hög frekvens av förstärkning, ändrar individers         beteenden. 

Det gäller både djur och människor. Träning och
utveckling av special-tränade djur till högrisk operationerna medförde ett helt nytt koncept.
Utveckling av protokoll, träningsmaterial och
utrustning gjorde det möjligt att utbilda och träna
djur utanför kända gränser. 

Operant inlärning (med positiv förstärkning) kontra
traditionell träning är som att tala om träning på två
olika språk. Simon Prins föreläser om detta på ett
gemensamt språk så att även traditionella tränare
kommer att förstå mer om OC och kommer att
upptäcka kraften med positiv förstärkning.