Adam är Hundsamordnare på Tullverket. Han har ansvar för sökhundsekipagen, från Haparanda i norr till Jönköping i söder. Adam är tullinspektör, besiktningsman och hundinstruktör. Har ansvarat för Tullverkets grundutbildning av sökhundsekipage.

Adam har tidigare arbetat som hundförare på en gränsskyddsgrupp i Stockholm.

Adam sitter i styrelsen för Svenska Nose Work Klubben (www.snwk.se).
Adam är domare i SNWK.

adam1  adam2