Byjöns Utbildningscenter Räddningsskolan i Borlänge, Bysjövägen 100, 784 68 Borlänge. 
Länk: https://goo.gl/maps/gP8C6 eller www.dalamitt.se/om-oss/bysjons-utbildningscenter__86

Bysjöns utbildningscenter     'cbk